De positieve gevolgen van een nanny

Steeds meer┬ámensen maken gebruik van een nanny. Zo kunnen ouders zich bijvoorbeeld richten op werk of andere belangrijke zaken. In die tijd past de nanny op je kinderen. Bij een evenwichtige keuze kan een kind er zelfs baat bij hebben. Door een goede connectie tussen kind en nanny, is het mogelijk om een nieuw perspectief […] Read More